Strane

Mape

Od ukupno 1.025.779 ubistava 282.503 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 de_dust2 120d 05:23h 100% 48% 1.025.779 100% 282.503 100% 28%