Strane

Mape

Od ukupno 1.075.001 ubistava 289.832 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 de_dust2 125d 17:48h 100% 48% 1.074.718 100% 289.812 100% 27%
2 35hp_2 - 0% 66% 98 0% 10 0% 10%
3 35hp_cars - 0% 48% 74 0% 8 0% 11%
4 35hp_glass - 0% 51% 57 0% 1 0% 2%
5 35hp - 0% 62% 41 0% 1 0% 2%
6 35hp_3 - 0% 33% 13 0% - 0% 0%