Strane

Mape

Od ukupno 1.056.449 ubistava 287.647 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 de_dust2 123d 16:48h 100% 48% 1.056.449 100% 287.647 100% 27%